Oring Kit

NBR 70 ORİNG KİT

(1.78)  24 ÖLÇÜ -  382 AD.   

(2.00)   24 ÖLÇÜ - 382 AD.   

(2.62)  24 ÖLÇÜ -  370 AD.   

(3.00)  24 ÖLÇÜ -  382 AD.   

(3.53)  24 ÖLÇÜ -  347 AD.   

 

VİTON (FKM) ORİNG KİT 

1.78  

2.00   

2.62   

3.00   

3.53   

VİTON (FKM) ORİNG    İNCH/METRİC

BOX H  30 - 382 ÖLÇÜ   

BOX G  30 - 404 ÖLÇÜ   

NBR 70 BOX G   

NBR 70 BOX H   

NBR 90 BOX H   

NBR 90 BOX G